publicaties en commissies

cbra publiceert met regelmaat over actuele brandveiligheidsthema’s en neemt deel aan normcommissies.

commissies

Klaas Jan de Boer neemt vanaf 2010 deel aan de NEN-werkgroepen: 351007013 ‘Beheersbaarheid van Brand – reparatieslag’, 351007014 ‘Beheersbaarheid van Brand – ontwikkeling nieuwe methode’ en 351007014 ‘Brandveiligheid van veestallen’. Als werkgroepslid is hij, i.s.m. Coen Cieraad (Antea Group, vakgroep SAVE) en Peter van de Leur (DGMR Bouw), rapporteur van:

  • ontwerp NEN 6060:2013 (brandveiligheid van grote compartimenten);
  • NEN 6060:2015;
  • ontwerp NEN 6079: 2014 (brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering);
  • NEN 6079:2016;
  • NEN 6079+C1:2016;
  • ontwerp NEN 6060/A1:2017 (aanvulling: brandveiligheid van grote veestallen);
  • ontwerp NEN 6079+C1/A1:2017 (aanvulling: brandveiligheid van grote veestallen, risicobenadering);
  • NEN 6060/A1:2018;
  • NEN 6079+C1/A1:2018.