privacy verklaring

De privacy van de bezoekers van de website van cbra bv (“cbra”) respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons wordt verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt.

gegevensverwerking en hun doeleinden
Wij verkrijgen in de meeste gevallen de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld bij het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst en wanneer u een contactformulier op de website invult, bij ons solliciteert of via e-mail contact met ons opneemt. De gegevens die u ons toestuurt, worden gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek of vraag.

Daarnaast kunnen wij in het kader van een opdracht die wij uitvoeren uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen bijvoorbeeld van derden, via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijn aan.

bezoekgegevens op de website
De algemene bezoekgegevens van onze website worden bijgehouden. In dit kader kan het zijn dat bepaalde gegevens worden geregistreerd en voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Het kan gaan om de volgende gegevens: het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de tijdstippen van de bezoeken aan de website en de gegevens die door de browser van u als bezoeker worden meegestuurd. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het optimaliseren van onze website. De gegevens die wij van u ontvangen, proberen wij zo anoniem mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

sollicitaties
Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn. Na dit jaar worden de gegevens verwijderd.

google analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om de effectiviteit te meten van onze Adwords-advertenties bij Google. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google raadplegen, net als het privacy beleid van Google Analytics. Wij hebben geen invloed op hun privacy beleid.

sociale netwerken
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die afkomstig zijn van de desbetreffende sociale netwerken. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de sociale netwerken verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het desbetreffende sociale netwerk.
inzage, beveiliging en correctie van persoonsgegevens

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u schriftelijk verzoeken om uw persoonlijke gegevens in te zien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om een adequate identificatie.

cbra heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Voor alle vragen die gerelateerd zijn aan persoonsgegevens kunt u contact opnemen met cbra, via email: info@cbra.nl of op het navolgende adres:

cbra bv
Smidsstraat 5
8601 WB Sneek

aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op onze website zullen de wijzigingen worden gepubliceerd en is het meest actuele privacy statement van cbra te vinden.