organisatorische brandveiligheid

Onze integrale benadering van brandveiligheid bestaat uit een driestappenstrategie, met als derde stap de organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen. Organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen kunnen op hoofdlijnen worden onderverdeeld in bedrijfsnoodplan, bedrijfshulpverlening, onderhoudsschema/beheerplan en gebruiksvoorwaarden.

Hieronder zijn een aantal diensten weergeven die betrekking hebben op organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen.

 

toezichtarrangement NEN 6060 en NEN 6079

Door een beroep te doen op NEN 6060 of NEN 6079+C1 koppelt de aanvrager het beoogde maximaal gebruik aan onder andere de vuurlast, bijbehorende voorzieningen, organisatorische maatregelen en bouwkundige afmetingen van het gebouw. Het gebouw heeft daardoor een blijvende gebruiksbeperking die andere toepassingen in de weg kan staan. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager ervoor te zorgen dat het gebouw past bij het beoogde maximale gebruik en dat de gestelde beperking niet wordt overschreden. Ook moeten de bijbehorende voorzieningen (bouwkundig, installatietechnisch en overige) blijvend in stand worden gehouden. Het is dus nodig dat de voorzieningen en het gebruik op elkaar afgestemd zijn en blijven. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de aanvrager. De overheid heeft hierbij een toezichthoudende en handhavende taak. In NEN 6079 is deze verantwoordelijkheid vormgegeven via het toezichtarrangement.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden voor het uitvoeren van een toezichtarrangement  in uw bedrijf.

brandweeraanvalsplan

Bij een eventuele calamiteit binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld een brand, moet de brandweer heel snel hulp kunnen bieden en veilig kunnen optreden. Daartoe is een aanvalsplan (conform NEN 1414) of bereikbaarheidskaart zeer belangrijk. Een bedrijf is verplicht om samen met de brandweer een aanvalsplan/ bereikbaarheidskaart op te stellen. Het bekend zijn met de risico’s, weten hoe in bepaalde situaties te handelen, beschikken over de juiste beschermingsmiddelen en materieel maken deel uit van die voorbereiding. De brandweer zorgt er bijvoorbeeld voor dat ze beschikken over bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen.

Bij eenvoudige projecten betreft het één kaart(bereikbaarheidskaart) met alle voor de brandweer relevante gegevens. Bij grote gebouwen of complexe bedrijven met bijzondere gevaren of risico’s, bestaat een aanvalsplan uit meerdere kaarten. In een aanvalsplan wordt door cbra de hele inrichting in kaart gebracht op een plattegrond. Een aanvalsplan bevat tekeningen en uitgebreide beschrijvingen en stelt de brandweer in staat snel, effectief en adequaat op te treden. Er wordt onder andere op aangegeven:

  • De route naar uw bedrijf; hoe snel kunnen de brandweerwagens bij uw bedrijf zijn.
  • Een alternatieve route naar uw bedrijf.
  • Het verkeer en de weggesteldheid (maximale belasting van de weg) mogen de brandweer niet hinderen.
  • De plaatsing en beveiliging van gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf.
  • De aanwezigheid, plaatsing en werking van beveiligingsinstallaties.
  • Het ontruimingsplan (met vluchtwegen).
  • Maatregelen om brandverspreiding te vertragen, zoals brandwerende deuren.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden tot het opstellen van een brandweeraanvalsplan voor uw bedrijf.

bedrijfsnoodplannen

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv’rs). Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden tot het opstellen van een bedrijfsnoodplan voor uw bedrijf.