publicatiereeks gevaarlijke stoffen

De Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (afgekort PGS) bestaat uit ruim 35 richtlijnen en is van toepassing voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. De PGS-richtlijnen worden gevormd door de wettelijke kaders. In de PGS-richtlijnen wordt op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid. Met onze specialistische kennis van de verschillende PGS-richtlijnen en bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid kunnen wij u ondersteunen in deze complexe materie.

Hieronder zijn een aantal diensten weergegeven die relatie hebben met de PGS-richtlijnen.

 

uitgangspuntendocument (UPD) PGS 15

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Afhankelijk van de hoeveelheid opslag van gevaarlijke stoffen wordt bepaald welk beschermingsniveau vereist is.

Wanneer in een opslagvoorziening meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en het zwaarste beschermingsniveau 1 is van toepassing waarbij een branddetectie- en brandblussysteem vereist is, moet een uitgangspuntendocument (UPD) worden opgesteld. Het UPD moet worden opgesteld overeenkomstig het geldende CCV-inspectieschema.

Met onze specialistische kennis van de PGS 15, de bouwkundige brandveiligheid en de verschillende branddetectie- en brandblussystemen kunnen wij voor uw specifieke bedrijfsvoering een op maat geschreven UPD leveren. Een UPD van CBRA voldoet aan de eisen welke worden gesteld in het geldende CCV-inspectieschema.

GAP-analyse PGS 15

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor bestaande maar ook nieuw te bouwen PGS 15 opslagvoorzieningen kan het noodzakelijk zijn om te beoordelen  of de situatie voldoet aan de gestelde eisen. 

Met onze specialistische kennis van de PGS 15, de bouwkundige brandveiligheid en de verschillende branddetectie- en brandblussystemen kunnen wij voor uw specifieke bedrijfsvoering een goed onderbouwde GAP-analyse leveren.

uitgangspuntendocument (UPD) PGS 29

In de PGS 29 zijn de regels opgenomen voor de opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Afhankelijk van de classificatie van de opgeslagen stof, de uitvoering en de locatie van zowel de tank als de eventuele tankput wordt bepaald welke maatregelen vereist zijn.

Wanneer de toepassing van een branddetectie- en brandblussysteem vereist is moet een uitgangspuntendocument (UPD) worden opgesteld.

Met onze specialistische kennis van de PGS 29, de bouwkundige brandveiligheid en de verschillende branddetectie- en brandblussystemen op basis van de NFPA standards kunnen wij voor uw specifieke bedrijfsvoering een op maat geschreven UPD leveren. Een UPD van CBRA voldoet aan de eisen welke worden gesteld in het geldende CCV-inspectieschema.