bouwbegeleiding, toezicht en inspecties

Naast het opstellen van brandveiligheidsdocumenten kunnen wij voor u bouwbegeleiding en toezicht op de bouwplaats verzorgen. Daarnaast voeren wij inspecties uit van bestaande brandbeveiligingsinstallaties en brandveiligheidsvoorzieningen.

bouwbegeleiding en toezicht

In de implementatiefase worden de ontwikkelde brandveiligheidsplannen daadwerkelijk uitgevoerd. De stukken die voor de implementatiefase nodig zijn kunnen wij aanleveren, alsmede de begeleiding van de uitvoering zelf. Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor uw bedrijf verzorgen:

  • leveren van een werkomschrijving ten behoeve van de aanbesteding;
  • beoordeling van ontwerp van derden;
  • beoordeling van de aanbesteding;
  • projectbegeleiding;
  • bouwtoezicht op brandveiligheidsaspecten;
  • bijwonen en ondersteuning bij de oplevering (kritische blik).

begeleiding brandveiligheidsinspecties

Brandbeveiligingsinstallaties worden op vele manieren en door verschillende partijen getest en geïnspecteerd. Deze inspecties kunnen worden uitgevoerd door een verzekeraar, een verzekeringsmakelaar, een inspectiebureau of de brandweer.

Wij kunnen, als brandveiligheidsexperts, met kennis van normen en regelgeving op gebied van brandveiligheid deze inspecties voor u begeleiden. Daarmee voorkomt u dat er onduidelijkheid ontstaat na afloop van de inspectie.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden voor de begeleiden van brandveiligheidsinspecties binnen uw bedrijf.

 

inspecties brandbeveiliging

Van bestaande brandbeveiligingsinstallaties kan het noodzakelijk zijn om deze te inspecteren op doelmatigheid. Deze inspecties kunnen wij uitvoeren op basis van de toegepaste regelgeving NFPA, VAS, FM of op basis van een PvE, BdB, Inspectieplan of UPD.

Voor oudere brandbeveiligingsinstallaties welke ontworpen zijn op basis van gedateerde brandbveiligheidsvoorschriften kan het wenselijk zijn om een zogenaamde GAP-analyse uit te voeren. In deze GAP-analyse worden afwijkingen ten opzichte van de meest recente brandveiligheidsvoorschriften gerapporteerd. Gezien onze ervaring op het gebied van brandveiligheidsvoorschriften van het heden en verleden kunnen wij een zorgvuldige GAP-analyse voor u uitvoeren.

Wanneer u in de ontwerpfase van een nieuwe brandbeveiligingsinstallatie onoverkomelijk problemen constateert kunnen wij als onafhankelijke partij voor u een second-opinion uitvoeren. Hierbij zullen wij de ontwerpdocumenten zoals het IPB of UPD beoordelen en opmerkingen rapporteren.

Vanuit de PGS15 is het vereist om een UPD eens in de 5 jaar te beoordelen. Deze beoordeling dient ervoor om eventuele wijzigingen in inzichten, regelgeving en gebruik opnieuw te beoordelen. Deze 5 jaarlijkse beoordeling kunnen wij voor u uitvoeren.